Fordrag: Den kosmiske Einstein v/Rolf Solheim Skriv ut

Onsdag 18. juni kl.19.00 i Frida Hansens hus i Hillevåg

Tema: Einstein, vitenskap og religion

Da Einstein sa at "Vitenskap uten religion er lam og religion uten vitenskap er blind", var det få som forsto hva han egentlig mente. De siste 25 årene av sitt liv arbeidet han med det han kalte "Cosmic religion", mens han prøvde å finne en samlende teori for ALL fysikk. Han innså at det ikke finnes noen grenser eller barrierer, verken i naturen, i livet eller i Universet. Alt henger sammen. Dermed smeltet også hans liv og arbeid sammen i en syntese. Han så seg selv som integrert i Kosmos, og mente at alle kan oppleve at de er kosmiske vesener: "Det finnes to måter å leve på: Du kan leve som om ingenting er et mirakel; du kan leve som om alt er mirakel".

Rolf Solheim er en ansett forfatter og foredragsholder med solide røtter både i det esoteriske og det vitenskapelige miljøet.

Foredraget er gratis og åpent for alle!  VELKOMMEN!!!

En dyktig teosof vil ha bruk for en kraftig kikkert for å studere astronomiske legemer på en ordentlig måte. Finansiering av en slik kan du gjøre på flere måter. Klikk på lenken!

 
Vårens program 2014 Skriv ut

Les mer:

 
ASTROLOGISKOLEN HERKULES Skriv ut

Har du lyst til å bli nærmere kjent med astrologi og horoskoptolkning så har du muligheten her. Nytt kull starter 26. september 2015. For nærmere info

 
Teosofi - hva er det? Skriv ut

Teosofi er:

Åndelig visdom
Det vil si den åndelige kjerne som finnes i alle kulturer og spirituelle tradisjoner.
Tidligere ble den formidlet i det skjulte, men formidles i dag fritt og åpent.

Psykologi
Det vil si innsikt i menneskets bevissthet og åndelige natur. I takt med at
vi oppnår forståelse for vår psyke, sinn og høyere åndelige muligheter, kan
vi starte en forvandling av våre liv så det får større dybde, mening og glede.

Åndsvitenskap
Det vil si viten basert på iakttagelser tilveiebrakt gjennom meditative erfaringer
og ved bruk av systematisk trenet høyere sanseopplevelse, også kalt psykisk
sansing eller ESP (Extra Sensory Perception).

Les mer …
 

For å fordype seg i dette fagfeltet kan man ta det teosofisk studiumet. Hvis du trenger penger for å kjøpe den litteraturen som er nødvendig kan du prøve på denne siden - der får du raskt svar og kjapp behandling.

Idégrunnlaget Skriv ut

Ordet teosofi kommer av det greske ordet Theosophia – som er sammensatt av to ord. Det første
ordet, theos, betyr Gud og refererer til det guddommelige eller åndelige. Det andre ordet, sophia,
betyr visdom eller kunnskap. Derfor sier man at teosofi er åndelig visdom.

Det er en filosofi eller verdensanskuelse som betrakter alle ytre eller objektive fenomener som
uttrykk for energiers virksomhet i indre subjektive dimensjoner. Derfor kalles læren også den
esoteriske lære - esoterisk betyr innadvendt i motsetning til eksoterisk som betyr utadvendt.

Teosofer eller esoterikere oppfatter menneskekroppen som et ytre fenomen som uttrykk
for en iboende, åndelig bevissthet. Denne bevissthet produseres ikke av kroppen, men finnes
som en selvstendig faktor som bruker kroppen som sitt redskap i den fysiske verden.

Les mer …