Hva er teosofi?

Teosofi er et ord som stammer fra det greske språket og er todelt: Theos som betyr gud og sofia som betyr kunnskap. Man oversetter da ofte teosofi som ‘gudommelig visdom’ eller kunnskap om det guddommelige.

Det er mange såkalte mystiske og esoteriske former for filosofi som faller inn under begrepet teosofi, og spesielt kan dette sies om skriftverkene til Emanuel Swedenborg og Jacob Boehme. Teosofi brukes i dag ofte om den okkulte filosofien og da gjerne den som ble presentert av Madame Helena Petrovna Blavatsky fra 1875 til 1891 via hennes skriftarbeider Isis Unveiled og The Secret Doctrine.

Annonse

Banner Lånemegleren

Teosofiens kosmologi

I teosofisk lære så er vår fysiske verden en materiell manifestasjon av den ånden som skal være kilden til all eksistens som finnes. Det er sju bevissthetstrinn som åndens manifestasjon er delt inn i, og disse trinnene kalles også eksistensplan.

Det sentrale med teosofien og evolusjonen er at evolusjonen forklarer som et samspill mellom legeme, sjel og ånd, og at dette samspillet er dynamisk. Blavatsky mente at universet er noe som har utgått fra det som kalles ‘Det Absolutte’ gjennom en rytmisk syklus som er evig. I denne syklusen er syvtallet viktig, og det er dette som behersker den fysiske utviklingen. Også tretallet er viktig og det er dette som har kontroll på utviklingen av bevissthet. Til sammen markerer disse to tallene de grunnleggende taktene, og det tas utgangspunkt i Den Ene – og denne igjen er midtpunktet i den kosmiske sirkel: urmaterien. Urmaterien går også under navnet mulaprakriti. Mulaprakriti er sanskrit og kan oversettes som roten til naturen eller den fundamentale materien.

I teosofien er det slik at Den ene speiler sitt skapende potensiale i urmaterien, og dette foregår gjennom en nokså omfattende prosess.

Det er også slik at man ser på solsystemene som levende vesener, men at de oppfattes som sentre av bevissthet i et større kosmisk liv. I et solsystem er det høyeste iboende livet kalt for Sol Logos. Hver planet vi har er også et utrykk for et vesen som er levende. Man sier at disse bevissthetene (planetære) gjennom masse inkarnasjoner utvikler seg innenfor det aktuelle solsystemet.

Og som sagt er tallet syv viktig: hver eneste planet vil manifistere seg syv ganger, hvorav en av gangene er fysisk. Jorden er også med på å bidre med en substans på de forskjellige nivåene vi mennesker består av.

Alle planeter vil altså utvikle seg i syv omganger, og pr. i dag er vi, altså jorden, i følge teosofien på den fjerde omgangen i utviklingen. Og som du sikkert skjønner: det er på dette utviklingnivået jorden har en fysisk eksistens. Det i sin tur igjen betyr kloden er forbi det mest materielle punktet, og dermed er på vei tilbake til opphavet sitt – som er spirituelt.

Kilde: Wikipedia