Fundamentale konsepter innenfor teosofien

Teosofien, i sine religiøse, vitenskapelige og filosofiske aspekter, tilbyr følgende ting som du må tenke på:

* Den ultimate virkeligheten er en forent helhet – absolutt, upersonlig, uvitbar og ubeskrivelig.

* Universet vi bor i er mangfoldig, i konstant endring, relativt (hvilket betyr at hver del har mening og verdi relatert til andre) og illusorisk (altså at virkeligheten er annerledes enn hva den ser ut til).

* Den ultimate virkeligheten er kilden til all bevissthet, materie og energi – hvilket er de tre gjensidig avhengige aspektene i det manifesterte universet og som er tilstede i enhver skapning og i enhver partikkel. Det finnes ingen død eller ubevisst materie.

* Universet og alt i det er utrykk for den ultimate virkeligheten, og ikke skapelser gjort ut av ingenting av en personlig skaper.

* Universet er evig, men med utallige verdenen som periodisk manifesterer seg i det.

* Universet er gjennomsyret av en kollektiv intelligens, en kosmisk hjerne, som helt bevisst uttrykker seg i forskjellige grader av alle skapninger i universet.

* Det fysiske universet, som vi normalt sett er bevisst på, er bare ett aspekt av det totalt universet – som består av mange sameksisterende, samhandlende og gjennomtrengende dimensjoner som er aspekter ved et hele. Av de syv dimensjonene eller planene i vårt solsystem så fungerer bare menneskene på de laveste tre: fysisk, emosjonelt og mentalt.

* Universet og alt som er i det er i orden og følger mønstre i vanlige sykluser, noe som inkluderer alternerende faser av aktivitet og hvile – styrt av et universelt prinsipp om årsak og virkning eller karma. I menneskelige liv er prinsippet om sykluser uttrykt, blant flere måter, av repeterende gjenfødsler eller reinkarnasjon.

* Evolusjonen, som er et resultat av indre og intelligent veiledning uttrykt av personlig innsats, er god, har maning og følger en plan.

* Vår materielle form utvikler seg, men det samme gjør vår bevisste kunnskap om universet og vår spirituelle bevissthet om vår grunnleggende enhet med alt liv.

* Vi er sammensatte vesener; vi har et antall av selvstendig utviklede prinsipper hvis utvikling er en mening i evolusjonen. Å både universet og oss er det syv slike prinsipper.

* Vi er trefoldige vesener: 1. en midlertidig personlighet over en livstid. 2. en bestående, utviklende individualitet som reinkarneres, og 3. en gnist eller direkte utstråling av en ultimate virkeligheten. Integreringen av disse tre aspektene er drivkraften bar vår evolusjon.

* Evolusjonsprosessen, som begynner med en ubevisst impuls, må til slutt bli en bevisst prosess rettet mot den frie viljen og stadig økende selvbevisstheten til de utviklende enhetende. Den bevisste deltakelsen av mennesker i den evolusjonære forandringen symboliseres som å gå en sti.

* De utviklende enhetene i universet inkluderer intelligens som er både mindre og mer avansert enn hos menneskene – og noen av de mer avanserte kan fungere som hjelpere eller guider for de mindre avanserte.

* Nøkkelen til avansementet i den menneskelige evolusjonen er en dedikasjon av individet til å hjelpe andre, altruisme. Altså en bevissthet og broderlig enhet og et glemsel av personlig separasjon.

* Smerten, ondskapen og frustrasjonen vi erfarer i livet er resultatet av ignoranse, ubalanserte handlinger, relative dislokasjoner eller forandring; de er ikke selvstendig eksisterende onder.

* Det er mulig, som et resultat av individuell innsats i dette livet, for mennesker å tilegne seg intuitiv kunnskap eller mystiske erfaringer for å få full bevissthet om sin tilknytning til den ultimate virkeligheten.

* Korrespondanse, analogier, meningsfulle forbindelse og repetisjoner i mønster eksisterer blant alle ting i universet. Ved å bruke dette kan vi bruke det vi vet til å avdekke det ukjente.

* I alle eksoteriske eller offentlige former for religion og religiøse filosofier finnes det esoteriske eller indre lærdom som inneholder konsepter akkurat som de du har lest her.