Menneskets indre natur

Ånden til mennesket er i teosofien en del av den universelle ånden – det vil si at vi mennesker har en åndelig kjerne som er permanent – monaden – og denne vil gjennomgå en utvikling som vil forgå gjennom mange inkarnasjoner, og det innebærer en utvikling fra en lav bevissthetsform mot det som betegnes som den åndelige opprinnelsen eller opphavet.

Som mennesker har vi i følge teosofien syv forskjellige stadier bevissthet, og alle disse bevissthetsnivåene samsvarer med nivåene som finnes i den planetære bevisstheten.

Syv nivåer

Altså: mennesket har syv forskjellige bevissthetsnivåer, og disse syv kan grupperes inn i utviklingsområder. Hvilket utviklingsområde man befinner seg i kommer an på utviklingstilstanden til det aktuelle individet.

Det tre områdene er:
* det åndelige
* det sjelelige
* det fysiske

I boken Isis Unveiled, av Blavatsky, kalles jeget for ‘ånd’. I den neste boken hennes, The Secret Doctrine, kalles jegger for sjel og ånd – altså må man forstå dette som et utviklingsområde – man befinner seg da på et av de høyere psykisk nivåene som fra toppen og ned kalles for atma, buddhi og manas.

Atma er det som kalles for det åndelige prinsippet og er rett og slett ren ånd – og er ikke ‘mitt eller ditt’ sett fra et personlig ståsted. Man tenker på atma som en liten del av det universelle livet.

Buddhi er den rene bevisstheten til ånden, og er intuisjonen i den høyeste forstanden – altså hvordan virkeligheten blir oppfattet direkte. Buddi er har to spesielle egenskaper, nemlig kjærlighet og visdom, og mens den ‘jobber’ opp mot atma, jobber den andre ned mot manas. For de som kjenner igjen astrallegemet så vil dette virke kjent, og det betyr at prinsippet Buddhi virker på følelseslivets variasjoner helt fra dyriske drifter til opphøyde religiøse og mystiske opplevelser.

Manas er navnet på det som er det høyere mentallegemet. Dette er en tilstand i bevisstheten hvor atma vil reflekteres via buddhi uten at man må resonnere, og dette gjøres med åndelige og abstrakte ideer.

Selve jeget, eller egoet som det også kalles, er det man oppnår når buddhi og manas er forent. En fusjon av disse to betyr at atme blir lukket inn i et legema og dermed produserer en åndelig indivituelt jeg.