Teosofi som en religion

Teosofi som religion
Teosofien er ikke en religion, men studerer alle verdens religioner for å oppnå innsikt.

Verden flyter over av forskjellige religioner og hver av disse retter seg mot forskjellige mennesker og forskjellige tider. Ordet ‘religion’ stammer fra latin hvor rotbetydningen er noe slikt som ‘forbindelse tilbake’.

Så: forskjellige religioner forbinder sine følgere tilbake i tid på forskjellige måter til det som var den opprinnelige kilden til liv, uansett hva vi måtte kalle det: det Absolutte, Gud, guddommelige virkelig eller lignende. Teosofien har blitt kalt klokskapens religion ettersom den også viser vei til denne forbindelsen. Men; teosofi er ikke en religion. Den hevder ikke å være en komplett og endelig erklæring av både visdom og sannhet, og tilbyr heller ingen enkeltstående fortolkning av hva guddommelig visdom inkluderer.

Teosofien holder fast på at alle ting, inkludert menneskehjernen, er under konstant utvikling. Vi befinner oss midtveis i en uferdig verden og er selv uferdige. Derfor er all akkumulert kunnskap om ethvert emne derfor nødvendigvis ikke komplett, og kan bygges på. Vi er kun i midten av vår utvikling og vi har derfor mye igjen å oppdage.

Teosofi knytter ikke noe individ til noen bestemt tro eller trosbekjennelse, men er dedikert til å fortsette menneskets evige søken etter mening og helhet i livet på en ikke-sekterisk og ikke-dogmatisk måte. Verdens religioner tilbyr metoder som kan brukes i denne søken og er derfor noe som teosofien studerer.

Teosofien respekterer den guddommelige visdommen som ligger i bunnen for all undervisning i religion, og den forsøker ikke å konvertere noen personer fra den religionen de tilber – men heller å forklare og tolke på en rasjonell måte den indre meningen av forskjellige trosberetninger og seremonier.

Annie Besant, en kjent skikkelse innenfor teosofien sa en gang til sine tilhørere: ‘Teosofien ber deg om å leve din religion, ikke å forlate den.