Teosofi som vitenskap

Teosofi som vitenskap
Teosofien bruker også vitenskapen, men gjerne på en mer subjektiv og kvalitativ måte.

Et annet aspekt ved teosofien er det vitenskapelige, og dette gjelder spesielt dens holdning mot observasjon og eksperimentering, hypoteser og undersøkelser. Naturligvis er det også forskjeller mellom vitenskap og teosofi, og vitenskap begrenser seg selv kun til det som kan kvantifiseres og testes gjennom repeterte, kontrollerte og objektive eksperimenter.

Teosofien tar også for seg direkte erfaringer, men gjerne med en mer subjektiv og kvalitativ tilnærming. Uansett, mange av de konseptene som er fremhevet i teosofisk litteratur beveger seg parallellt med den voksende kunnskapen i moderne vitenskap på mange måter.

Den vitenskapelige metode er grunnlaget for oppdagelsen av hvordan den fysiske verden fungerer, og dens prinsipielle karakteristikk er en upersonlig søken etter sannheten. Det er dog nok slik at alle tenksomme vitenskapsfolk sannsynligvis ville være enige i utsagnet til en av de store kloke fra østen: ‘Hver store vitenskapelige oppdagelse startet som en storslagen intuisjon.’

Teosofien strekker seg inn i dette området hvor de disse store intuisjonene befinner seg, og mange av disse tar for seg faktorer som ligger bak de objektive bevisene. Hvis de er sanne så kan de bekreftes av alle oss som er villige til å bruke livene våre som et laboratorium.

Vitenskapen i seg selv er ikke opptatt av etiske formål selv om alle ansvarlige vitenskaps menn er det. All kunnskap er makt og denne kan brukes enten til godt eller ondt, noe som bevitnes av alle medisinene og kurene som vitenskapen har utviklet til å kontrollere og kurere sykdommer på den ene siden, og redskapene som er skapt for å ødelegge for eksempel gjennom bruk i krig og konflikter.

Samtidig som teosofien viser nye veier til indre kunnskap, lærer den også at slik kunnskap kun kan innhentes trygt av de som forbereder seg selv i handling, ønske og tanke med det målet for øyet å holde menneskehetens velferd høyere enn sin egen personlige fortjeneste.

Selvutvikling og selvkontroll må gå hånd i hånd med studering og eventyrlig søken for å utvide kunnskapen hvis både vi og verden skal være trygge.