GISLE HENDEN

Grunnlegger av Astrologiskolen Herkules og Herkules Kabbala skole. Praksis som astrolog fra 1988. Satt ni år i styret for Norsk Astrologisk Forening. Jobber med både klassisk og esoterisk astrologi og underviser i Norge og Danmark. Har skrevet flere lærebøker og gitt ut mer enn tusen lydspor og videoforedrag om ulike temaer og teknikker innen astrologi, kabbala og teosofi. Skrev doktorgrad om rasjonalitet og intuisjon hos norske topp-ledere. Har undervist i strategisk ledelse på BI og NIH i mange år. Treffes på tlf. 22 49 49 51 og mail.


Faglig bakgrunn:
Dr. oecon innen strategi, økonomi og ledelse fra BI
Cand. philol med hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo
Master of Art i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og Roskilde
Master of Business & Marketing fra BI
MSE i esoterisk astrologi fra Seven Ray University
Ph.DE i esoterisk filosofi fra Seven Ray University
Den Esoteriske Astrologiskolen
Den Nordiske Astrologiskolen
Hospitant ved Statens Kunst og Håndverkskole
Befalsutdanning fra Hæren

 

GisleHendenWeb