Se www.intuisjon.com for en grundig gjennomgang av hvordan psykologer, filosofer, buddhister, antroposofer, teosofer og andre har forstått intuisjon. Der finner du også en doktorgrad om emnet som kan lastes ned gratis.